Рекламирајте производи на eMall

Рекламирајте се и допрете секој посетител на eMall.mk

Како да поставам продукт во делот „Одбрани продукти“?

За рекламирање производи на почетната страна на eMall, влезете во „Мои производи“ во контролниот панел и изберете „Рекламирај Производ“. Доколку некоја од шеснаесетте позиции во „Одбрани производи“ е слободна, по успешното плаќање, продуктот ќе биде излистан во одбраниот ред. Доколку нема слободни позиции ќе бидете запрашани да купите купон кој можете да го искористите кога ќе се одлободи некоја од позициите.

Освен листењето на почетна страна вашиот продукт при пребарување ќе биде излистан во првите продукти за соодветен клучен збор и обележан со зелена рамка, се со цел привлекување на вниманието на купувачите.

Бесплатна достава
Сигурен шопинг