Полиса за рекламација

1. Emall.mk не е сопственик на производите кои се објавени на сервисот. Одговорноста за истите ја превзема продавачот кој е истакнат на страната на производот.

2. Доколку производот кој сте го нарачале и платиле преку нашот сервис не е истиот од наведениот опис, потребно е да го контактирате продавачот преку сервисот во рок од 7 работни дена од добивањето на производот. Доколку истиот не се одважи во рок од 48 часа (освен за викенд) да Ви излезе во пресрет на Вашите барања, испратете порака на нашата е-маил адреса support@emall.mk . Ние дополнително ќе го контактираме преку контакт информациите кои ги оставил при регистрација (е-маил адреса, телефонски број)

3. Доколку поради некоја причина производот не може да биде заменет со друг, контактирајте не на support@emall.mk По враќањето на истиот ние ќе Ви ја вратиме вкупната платена сума на начин на која е уплатена.

4. Доколку нарачаниот производ не го добиете во рок од 15 работни дена ќе Ви биде вратена вкупната сума и нарачката ќе биде откажана.

5. Доколку производот престане да функционира во рамки на гарантниот период одговорност ја превзема сервисот чии информации се испишани на гарантниот лист.

Бесплатна достава
Сигурен шопинг